Označení:

ČSN EN 61968-4 (33 4900)

Datum vydání:

1.5.2008

Katalogové číslo:

80956

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

Soubor norem IEC 61968 je určen k usnadnění integrace mezi aplikacemi, na rozdíl od integrace uvnitř aplikací. Integrace uvnitř aplikací je zaměřena na programy v témž aplikačním systému, komunikujícím obvykle s ostatními pomocí aplikačních programových prostředků, který je obklopen svým vlastním fungujícím prostředím a je možno jej optimalizovat z hlediska zapínání, reálného času, synchronních spojení a dialogových dotaz/odpověď nebo konverzačních komunikačních modelů. Naproti tomu je IEC 61968 určena pro zajištění integrace mezi aplikacemi závodu dané společnosti, který potřebuje spojit nesourodé aplikace, které jsou již realizovány nebo jsou nové (kmenové či zakoupené aplikace), a každá je zajišťována rozdílnými fungujícími prostředími. Tyto normy rozhraní jsou tudíž důležité pro volně sdružené aplikace s větší rozmanitostí jazyků, operačních systémů, protokolů a řídicích prostředků. Tento soubor norem je určen pro zajištění aplikací, které potřebují výměnu dat každých několik sekund, minut, či hodin, spíše než aby čekaly na noční přenosy v dávkách. Tento soubor norem, určených k realizaci se službami aplikačních programových prostředků vyměňujícími zprávy mezi aplikacemi, bude doplňovat, nikoliv však nahrazovat, místa pro ukládání dat společnosti, databázové brány a operační paměti. Tato Část IEC 61968 definuje informační obsah souboru těch typů zpráv, jež lze použít pro zajištění řady komerčních činností týkajících se řízení záznamů (výkazů) a aktiv. Typická použití typů zpráv definovaných v této Části IEC 61968 zahrnují plánování rozšíření sítě, rozmnožování dat z napájecích vedení nebo ostatních částí sítě mezi systémy, editování schématu sítě nebo diagramů a kontrolu aktiv (kmenového majetku). Pro tyto případy použití mohou být rovněž důležité typy zpráv definované v ostatních Částech IEC 61968.

Počet stran:

52

Mám zájem o normu ČSN EN 61968-4 (33 4900) 1.5.2008
Náhled normy: