Označení:

ČSN EN 61970-1 (33 4910)

Datum vydání:

1.12.2006

Katalogové číslo:

77384

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (359.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-1:2006 (idt IEC 61970-1:2005). Poskytuje soubor směrnic a obecných možností infrastruktury nezbytných pro použití norem pro rozhraní EMS-API. Uvádí typické scénáře integrace u nichž jsou tyto normy používány a typy integrovaných aplikací. Pro poskytnutí základu pro používání ostatních norem pro AMS-API definuje referenční model. Tento model je obecně použitelný pro obdobné výměny informací mezi aplikacemi řídicího centra a systémy vně prostředí tohoto řídicího centra, například jinými řídicími centry, obsluhou nezávislých systémů (ISO), obsluhou regionálních přenosů (RTO) a systémy pro řízení distribuce elektrické energie (DMS - Distribution Management Systém). Norma popisuje úlohu ostatních částí souboru, které obsahují obecný informační model (CIM). Zahrnuje rovněž obecné možnosti, které potřebuje mít integrační infrastruktura, aby usnadnila výměnu informací pomocí rozhraní složek určených CIS. Norma neurčuje jednotlivé realizace nebo produkty, ani neomezuje zobrazování informací při aplikaci počítačového systému. Definuje navenek viditelná rozhraní, včetně sémantiky a syntaxe, nezbytná pro zajištění funkční spolupráce produktů dodaných různými dodavateli.

Počet stran:

40

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-1 (33 4910) 1.12.2006
Náhled normy: