Označení:

ČSN EN 61970-501 (33 4910)

Datum vydání:

1.1.2007

Katalogové číslo:

77555

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma obsahuje překlad EN 61970-501:2006 (idt IEC 61970-501:2005). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení elektrické energie (EMS). Vychází z prací na výzkumném projektu (RP 3654-1) API Řídicího Centra (CCAPI) EPRI. Norma definuje specifikaci rozhraní složky (CIS - Component Interface Specification) pro rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie. Stanovuje formát a pravidla pro vytváření strojově snímatelného tvaru obecného informačního modelu (CIM) definovaného v normě IEC 61970-301. Popisuje slovník CIM pro zajištění možnosti přístupu k datům a příslušnou sémantiku CIM. Norma zajišťuje mechanizmus přístupu aplikací od nezávislých dodavatelů k CIM metadatům v obecném formátu a s normalizovanými službami pro účel následného přístupu k CIM datům. Dalšími cíly je zajistit možnosti vytváření CIM verzí a mechanizmus, který je snadno rozšiřitelný pro zajištění specifických potřeb u zákazníka. Norma je dokumentem specifikace rozhraní složky 2. úrovně, která popisuje pomocí vysvětlivek (v textu a příkladech vycházejících z CIM) podrobnou definici normalizovaného CIM rozhraní pro metadata.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN 61970-501 (33 4910) 1.1.2007
Náhled normy: