Označení:

ČSN EN 62061 (33 2208)

Datum vydání:

1.11.2005

Katalogové číslo:

74550

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (635.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma je určena pro konstruktéry strojního zařízení, výrobce řídicích systémů a montážní pracoviště a ostatní pracovníky, kteří se podílejí na specifikaci, návrhu a potvrzení platnosti (validace) SRECS. Stanovuje postupy a požadavky pro dosažení požadované funkce. Tato norma patří do oblasti norem strojního zařízení v rámci IEC 61508. Je určena pro usnadnění specifikace funkce řídicích systémů vztahujících se k bezpečnosti s ohledem na významná nebezpečí spojená se strojem (viz 3.8 z ISO 12100-1). Tato norma je rámcovou normou z oblasti strojního zařízení týkající se funkční bezpečnosti SRECS strojů. Obsahuje pouze ta hlediska bezpečnostního životního cyklu, která se vztahují k určení bezpečnostních požadavků na základě potvrzení platnosti (validace) bezpečnosti. Uvedené požadavky o bezpečném používání SRECS (Elektrický řídící systém související s bezpečností - Safety-Related Electrical Control System) mohou také sloužit pro další fáze životního cyklu SRECS. Existuje mnoho situací u strojů s použitím SRECS, jako části bezpečnostních opatření, které byly použity pro dosažení snížení rizika. Typickým příkladem je použití ochranného krytu s blokováním, který v případě otevření pro umožnění postupu do nebezpečného prostoru zajistí, aby řídicí systém zamezil vykonávání nebezpečné funkce stroje. Také v automatizaci přispívá elektrický řídicí systém použitý pro dosažení správné funkce stroje k bezpečnosti snížením rizik spojených s nebezpečími vznikajícími přímo v důsledku poruch řídicího systému. Tato norma poskytuje metodiku a požadavky pro: - stanovení požadované integrity bezpečnosti pro každou řídicí funkci související s bezpečnosti, která má být v rámci SRECS realizována; - umožnění návrhu SRECS odpovídajícího stanoveným řídícím bezpečnostním funkcím; - začlenění podsestav vztahujících se k bezpečnosti podle ISO 13849; - potvrzení platnosti (validace) SRECS. Tato norma je určena pro použití v rámci soustavného snižování rizika popsaného v ISO 12100-1 a v souvislosti s hodnocením rizika podle zásad popsaných v ISO 14121 (EN 1050). Navržená metodika pro přiřazení úrovně integrity bezpečnosti (SIL) je uvedena v informativní příloze A. Jsou uvedena opatření pro koordinaci funkce SRECS s požadovaným snížením rizika, při respektování pravděpodobnosti a důsledků nahodilých a systémových vad v elektrickém řídicím systému. 25.11.2004 Ing. František Valent

Počet stran:

92

Mám zájem o normu ČSN EN 62061 (33 2208) 1.11.2005