Označení:

ČSN EN 62290-1 (33 3530)

Datum vydání:

1.8.2007

Katalogové číslo:

79210

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které se používají na tratích a v sítích městské osobní dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou. Vlaky, které jsou v provozu na takových tratích, mohou zahrnovat vlaky podzemní dráhy (metra) s vysokou dopravní zatížitelností, osobní vlaky pro předměstskou dopravu, vlaky pro lehkou kolejovou dopravu, tramvaje a regionální vlaky. Tato norma neplatí pro tratě, které jsou provozovány podle specifických drážních předpisů, pokud příslušný kompetentní úřad nestanoví jinak, v normě se však uznává důležitost zvyšování provozní interoperability mezi propojenými dopravními sítěmi UGTMS a dopravními sítěmi, které nejsou součástí UGTMS

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN 62290-1 (33 3530) 1.8.2007
Náhled normy: