Označení:

ČSN EN 88528-11 (33 3140)

Datum vydání:

1.1.2005

Katalogové číslo:

71985

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (449.00 CZK)
Anotace normy:

stanoví požadavky na rotační zdroje nepřerušovaného napájení (UPS), včetně funkce a metod zkoušení; tyto zdroje sestávají z kombinace mechanických a elektrických točivých strojů. Tato norma platí pro napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení zátěže odběratele elektrickou energií o střídavém napětí. Pokud takové zdroje pracují bez vstupního napájení ze sítě, tuto energii poskytuje akumulovaná energie a/nebo pístový spalovací motor (RIC) a výstupní výkon je dodáván jedním nebo několika točivými elektrickými stroji. Norma platí pro střídavé napájecí zdroje navržené především pro nepřetržité napájení pozemních a námořních zařízení, kromě zdrojů pro letectví, pro pohon pozemních vozidel a lokomotiv. Norma neplatí ani pro zdroje, kde výstupní výkon je generován statickými měniči. V normě je také popsáno použití rotačních UPS pro zvýšení kvality střídavého napájení, pro zajištění přeměny napětí a/nebo kmitočtu a pro pokrytí špiček odběru elektrické energie

Počet stran:

48

Mám zájem o normu ČSN EN 88528-11 (33 3140) 1.1.2005
Náhled normy: