Označení:

ČSN EN ISO 10564 (05 0045)

Datum vydání:

1.5.1998

Katalogové číslo:

51960

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10564:1997. Evropská norma EN ISO 10564:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10564:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro vzorkování dodávky měkkých pájek, která se skládá z dávek a postupy pro přípravu reprezentativního vzorku pro analýzu každé dávky. Norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Podstata, kapitolu 4 - Vzorkování a kapitolu 5 - Uchování vzorků pro analýzu. ČSN EN ISO 10564 (05 10045) byla vydána v květnu 1998

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 10564 (05 0045) 1.5.1998
Náhled normy: