Označení:

ČSN EN ISO 10863 (05 1186)

Datum vydání:

1.4.2012

Katalogové číslo:

90423

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 10863:2011 se vztahuje na použití difrakční techniky měření doby průchodu při zkoušení svarů ultrazvukem kovových materiálů s minimální tloušťkou 6 mm. Odkazuje na základní normu EN 583-6 a poskytuje návod na konkrétní možnosti a omezení techniky TOFD pro zjišťování, měření, lokalizaci a charakterizaci necelistvostí u tavných svarů. Používá se pro svarové spoje jednoduché geometrie a úplným průvarem u plechů, trubek a nádob, vyrobených z nízkolegovaných ocelí. Technika TOFD podle této normy může být použita i u jiných materiálů, pokud materiál vykazuje nízký utlum ultrazvukových vln. Norma specifikuje čtyři třídy zkoušení (A, B, C a D) v souladu s EN ISO 17635, ale neobsahuje žádné podrobnosti pro určení stupňů přípustnosti necelistvostí zjištěných touto technikou ve svarech

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 10863 (05 1186) 1.4.2012
Náhled normy: