Označení:

ČSN EN ISO 12224-1 (05 5607)

Datum vydání:

1.5.2000

Katalogové číslo:

57967

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12224-1:1998. Evropská norma EN ISO 12224-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12224-1:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení, Část 2: Stanovení obsahu tavidla a Část 3: Zkouška smáčivosti. Tato první část normy uvádí číselný systém pro klasifikaci a označení pájecího drátu plného a plněného tavidlem a požadavky na provedení, které musí splňovat pájecí drát plněný tavidlem a jeho složky. Jsou také stanoveny požadavky na vzorkování, označování a balení. ČSN EN ISO 12224-1 (05 5607) byla vydána květnu 2000

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 12224-1 (05 5607) 1.5.2000
Náhled normy: