Označení:

ČSN EN ISO 12224-2 (05 5607)

Datum vydání:

1.5.2000

Katalogové číslo:

58413

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (99.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12224-2:1999. Evropská norma EN ISO 12224-2:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12224-2:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení, Část 2: Stanovení obsahu tavidla a Část 3: Zkouška smáčivosti. Tato druhá část normy popisuje dvě metody pro stanovení obsahu tavidla v pájecím drátu plněném tavidlem. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je popsán. ČSN EN ISO 12224-2 (05 5607) byla vydána květnu 2000

Počet stran:

8

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 12224-2 (05 5607) 1.5.2000
Náhled normy: