Označení:

ČSN EN ISO 12224-3 (05 5607)

Datum vydání:

1.9.2004

Katalogové číslo:

71113

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 12224 specifikuje metodu smáčecích vah pro hodnocení účinnosti tavidla v tavidlem plněném pájecím drátu používaném v elektrotechnice a elektronice. Zkouška je použitelná pro všechny třídy tavidla popsané v ISO 9454-1.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 12224-3 (05 5607) 1.9.2004
Náhled normy: