Označení:

ČSN EN ISO 14271 (05 1145)

Datum vydání:

1.4.2012

Katalogové číslo:

90424

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 14271 stanovuje postupy pro zkoušení tvrdosti na naleptaných řezech odporových bodových, výstupkových a švových svarů. Cílem zkoušek tvrdosti je stanovení tvrdosti podle Vickerse, v rozsahu nízké sily nebo mikrotvrdosti, ve svarové čočce, v tepelně ovlivněné oblasti a v základním materiálu ze železných nebo neželezných kovů u svarů provedených na plechách tloušťky 0,5 mm až 6 mm

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14271 (05 1145) 1.4.2012
Náhled normy: