Označení:

ČSN EN ISO 14324 (05 1139)

Datum vydání:

1.8.2004

Katalogové číslo:

70885

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební vzorky a postupy pro zkoušení bodových svarů na únavu, při laboratorní teplotě v oblasti cyklického tahového zatížení, které vyvolá u ocelových plechů tloušťky od 0,5 do 6 mm buď střihové nebo příčné tahové namáhání bodového svaru. Obecně nejsou výsledky zkoušky přímo použitelné pro posouzení únavového chování bodově svařovaných dílů nebo konstrukcí. Tento postup může být použit pro jiné materiály za předpokladu, že byly stanoveny vhodné podmínky zkoušky (např. ohřev).

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14324 (05 1139) 1.8.2004
Náhled normy: