Označení:

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88569

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod a jejich svarových kovů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování s nejmenší mezí kluzu do 500 MPa nebo nejmenší pevností v tahu do 570 MPa. Tato norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci podle systému založeného na mezi kluzu a průměrné nárazové práci čistého svarového kovu 47 J nebo využívajícího systém založený na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci čistého svarového kovu 27 J

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14341 (05 5311) 1.7.2011
Náhled normy: