Označení:

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)

Datum vydání:

1.5.2007

Katalogové číslo:

78497

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Úkoly a odpovědnosti pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce by měly být jednoznačně stanoveny. Norma určuje odpovědnosti a úkoly ve vztahu k jakosti zahrnuté do dozoru nad činnostmi souvisejícími se svařováním. V každé výrobní organizaci může být svářečský dozor vykonáván jedním nebo více pracovníky. Požadavky na svářečský dozor mohou být stanoveny výrobcem, smlouvou nebo výrobkovou normou.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14731 (05 0330) 1.5.2007
Náhled normy: