Označení:

ČSN EN ISO 14744-2 (05 2040)

Datum vydání:

1.7.2002

Katalogové číslo:

63241

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-2 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 2: Měření urychlovacího napětí, je určena pro měření urychlovacího napětí při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Hlavním účelem této normy je sjednocení měření vysokého napětí u elektronových svařovacích zařízení. Obsahuje pokyny pro měření rozsahu urychlovacího napětí a pro měření zvlnění, stabilizace a opakovatelnosti měřených hodnot po vypnutí zařízení. Výsledky měření se hodnotí podle kritérií uvedených v ČSN EN ISO 14744-1

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14744-2 (05 2040) 1.7.2002
Náhled normy: