Označení:

ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040)

Datum vydání:

1.7.2002

Katalogové číslo:

63242

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení. Část 3: Měření proudu svazku, je určena pro měření proudu svazku elektronů při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Hlavním účelem měření je přezkoušet, zda kolísání proudu svazku je uvnitř požadovaných mezí. Norma uvažuje měření proudu svazku do pracovního kusu s dostatečnou schopností odvodu tepla nebo s pomocí lapače elektronů na principu Faradayovy jímky. Při zkoušce se měří zvlnění, stabilizace proudu a opakovatelnost měřených hodnot po vypnutí zařízení. Výsledky měření se hodnotí jejich porovnáním podle kritérií uvedených v ČSN EN ISO 14744-1

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040) 1.7.2002
Náhled normy: