Označení:

ČSN EN ISO 15011-1 (05 0681)

Datum vydání:

1.5.2010

Katalogové číslo:

86014

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti částic dýmu při obloukovém svařování, včetně metody vzorkování a analytických metod. Popsané metody lze použít při všech otevřených procesech obloukového svařování mimo svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG). Částice dýmů se shromažďují na filtru a zaznamenává se doba hoření oblouku (v sekundách). Pak se filtr znovu zváží a vypočítá se hmotnost odebraných částic dýmu. Dále se počítá emisní rychlost částic dýmu. V přílohách jsou uvedeny vhodné konstrukce zkušební komory, poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky a vzor protokolu o zkoušce

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15011-1 (05 0681) 1.5.2010
Náhled normy: