Označení:

ČSN EN ISO 15011-2 (05 0681)

Datum vydání:

1.5.2010

Katalogové číslo:

86015

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti CO, CO2, NO a NO2 generovaných při obloukovém svařování, řezání a drážkování v digestoři. Je vhodná pro všechny otevřené procesy obloukového svařování, řezání a drážkování prováděné ručně i automaticky a lze použít pro hodnocení vlivů svařovacích elektrod, parametrů svařování, svařovacích procesů, ochranných plynů, složení zkušebních vzorků a stavu povrchu zkušebních vzorků na emisní rychlosti. Měří se koncentrace ve stabilním odběrovém místě a průtoková rychlost vzduchu digestoří. Emisní rychlosti plynů se vypočítají vynásobením jejich koncentrací ve stabilním odběrovém místě průtokovou rychlostí vzduchu. V přílohách jsou uvedeny vhodné konstrukce digestoří, poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky, výpočet průměrné koncentrace stabilního plynu a vzor protokolu o zkoušce

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15011-2 (05 0681) 1.5.2010
Náhled normy: