Označení:

ČSN EN ISO 15011-3 (05 0681)

Datum vydání:

1.5.2010

Katalogové číslo:

86016

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma definuje laboratorní metodu pro měření emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování v digestoři, primárně při obloukovém svařování v ochranném plynu, ale může být také použita i pro jiné postupy, např. pro obloukové svařování s tavidlem plněnou elektrodou bez ochranného plynu, pokud může být prováděno automaticky pod digestoří. Obloukové svařování se provádí automaticky. Měří se koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě uvnitř digestoře a průtoková rychlost vzduchu. Emisní rychlost ozonu se pak vypočítá vynásobením koncentrace ozonu ve stabilním odběrovém místě průtokovou rychlostí vzduchu. V přílohách jsou uvedeny poznámky k zařízení, parametry svařování, postup zkoušky, výpočet průměrné koncentrace stabilního ozonu a vzor protokolu o zkoušce

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15011-3 (05 0681) 1.5.2010
Náhled normy: