Označení:

ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681)

Datum vydání:

1.12.2006

Katalogové číslo:

77310

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Účelem EN ISO 15011-4 je určit podmínky za kterých dým vzniká pro získání údajů o emisi dýmu a o jeho chemickém složení a pro použití těchto poznatků pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Jasné pokyny a podporující odborné vedení je předpokladem pro zajištění, že použité podmínky svařování jsou zvoleny uváženě podle normalizovaného postupu. Zároveň je zdůrazněn požadavek úplné zprávy o podmínkách svařování použitých při zkoušce i příklad, jak takové údaje sdělit v informačním listu dýmu. Tato část normy ISO 15011 poskytuje také znalost o tom, jak mohou být získané údaje použity. Při návrhu normy se předpokládalo, že provedení jejích ustanovení a vyhodnocení získaných výsledků bude svěřeno příslušně kvalifikovaným a zkušeným pracovníkům.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681) 1.12.2006
Náhled normy: