Označení:

ČSN EN ISO 15607 (05 0311)

Datum vydání:

1.8.2004

Katalogové číslo:

70884

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma ČSN EN ISO 15607 definuje všeobecná pravidla pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů. Norma se rovněž odvolává na některé jiné normy uvádějící podrobná pravidla pro speciální použití, např. pro zkoušení svářečů apod.. Tato norma je určena pro ruční, mechanizované a automatické svařování. Tato evropská norma je částí skupiny norem. Podrobnosti této skupiny norem uvádí příloha A, blokové schéma pro použití těchto norem uvádí příloha B a příloha C uvádí postupový diagram pro vypracování a kvalifikaci WPS. Postupy svařování jsou kvalifikovány jedním nebo více protokoly kvalifikace postupu svařování (WPQR). Použití jednotlivých způsobů kvalifikace je často požadavkem výrobkových norem. Není doporučeno kvalifikovat pWPS více než jedním způsobem. Předpokládá se, že specifikace postupu svařování jsou ve výrobě používány oprávněnými svářeči, kteří mají kvalifikaci podle odpovídajících částí norem EN 287 nebo EN ISO 9606 nebo oprávněnými operátory, kteří mají kvalifikaci podle EN 1418.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15607 (05 0311) 1.8.2004
Náhled normy: