Označení:

ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312)

Datum vydání:

1.7.2005

Katalogové číslo:

73523

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Tato norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody obloukového svařování. Proměnné, které jsou uvedené v této normě, ovlivňují jakost svarového spoje

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) 1.7.2005
Náhled normy: