Označení:

ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312)

Datum vydání:

1.1.2003

Katalogové číslo:

65556

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma stanovuje požadavky na obsah specifikací postupů svařování pro metody plamenového svařování. Je součástí skupiny technologických, svářečských norem, které jsou uvedeny v příloze A prEN ISO 15607. Norma obsahuje svářečské pararametry, které ovlivňují jakost svarového spoje. Základní proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování , která je předmětem kvalifikace. Doplňková proměnná uvedená ve WPS, je podmínka svařování , která není předmětem kvalifikace.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) 1.1.2003
Náhled normy: