Označení:

ČSN EN ISO 15610 (05 0315)

Datum vydání:

1.9.2004

Katalogové číslo:

71159

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků, ke kterým je odkaz v EN ISO 15607:2003, pro kvalifikaci postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů. Norma uvádí rozsah kvalifikace. Tato norma se používá pro kvalifikaci postupů obloukovéhou a plamenového svařování pro metody svařování uvedené v souladu s tabulkou 1 normy (metody svařování: 111, 114, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 3). Ostatní metody tavného svařování lze použít pokud je to specifikováno. Použití této normy je omezeno pro základní materiály, které vytvářejí vhodné mikrostruktury a vlastnosti v tepelně ovlivněné oblasti a u kterých se tyto vlastnosti během provozu podstatně nezhoršují. Tuto normu nelze použít tam, kde jsou stanoveny pro svarový spoj požadavky na tvrdost nebo vrubovou houževnatost, předehřev, řízený tepelný příkon, teplotu interpass a tepelné zpracování po svařování. Použití této normy může být také omezeno výrobkovou normou nebo specifikací.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15610 (05 0315) 1.9.2004
Náhled normy: