Označení:

ČSN EN ISO 15612 (05 0317)

Datum vydání:

1.1.2005

Katalogové číslo:

72065

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků uvedených v EN ISO 15607 pro kvalifikaci postupů svařování na základě normalizovaných postupů svařování. Tato evropská norma je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Norma dává výrobci možnost použít postupy svařování na základě zkoušek postupů svařování, které provedly jiné organizace. Kvalifikace postupu svařování musí být provedena zkušebním orgánem nebo zkušební organizací podle EN ISO 15607. Musí být potvrzeno, že kontrola a zkoušky byly provedeny podle příslušné části EN ISO 15614. Po kvalifikaci se stane z předběžné specifikace postupu svařování normalizovaný postup svařování. Použití této evropské normy může být omezeno výrobkovou normou nebo specifikací.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15612 (05 0317) 1.1.2005
Náhled normy: