Označení:

ČSN EN ISO 15613 (05 0318)

Datum vydání:

1.6.2005

Katalogové číslo:

73336

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování může být použita v případě, že tvar a rozměry normalizovaných zkušebních kusů (např. podle prEN ISO 15614) odpovídajícím způsobem nereprezentují spoj, který má být svařován. V takových případech může být vyroben jeden nebo více zvláštních zkušebních kusů, které napodobují výrobní spoj ve všech podstatných znacích, například rozměrech, podmínkách namáhání, odvodech tepla, omezeném přístupu. V případě odporového svařování musí být pro předvýrobní zkoušku svařování použity skutečné díly. Tato evropská norma je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A a uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků uvedených v EN ISO 15607 pro kvalifikaci postupů svařování na základě předvýrobní zkoušky svařování. Zásady této normy mohou být využity pro jiné metody svařování. Norma platí pro obloukové svařování, plamenové svařování, elektronové a laserové svařování, odporové svařování, přivařování svorníků a třecí svařování kovových materiálů. Použití této evropské normy může být omezeno výrobkovou normou, specifikací nebo dohodou při uzavírání smlouvy

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15613 (05 0318) 1.6.2005
Náhled normy: