Označení:

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)

Datum vydání:

1.5.2005

Katalogové číslo:

73143

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Tato norma stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování zkouškami postupu svařování. Tato norma definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být provedeny podle této normy. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Tato norma platí pro obloukové a plamenové svařování ocelí všech tvarů výrobků a pro obloukové svařování niklu a slitin niklu všech tvarů výrobků

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) 1.5.2005
Náhled normy: