Označení:

ČSN EN ISO 15614-2 (05 0314)

Datum vydání:

1.1.2006

Katalogové číslo:

74948

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato evropská norma je částí skupiny norem jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v EN ISO 15607:2003, příloze A. Tato norma stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování zkouškami postupu svařování. Tato norma definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování hliníku a jeho slitin, rozsah kvalifikace pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v oblasti proměnných, uvedených v kapitole 8. Zkoušky musí být provedeny podle této normy. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Tato norma platí pro svařování hliníku a jeho slitin všech tvarů výrobků

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15614-2 (05 0314) 1.1.2006
Náhled normy: