Označení:

ČSN EN ISO 15614-4 (05 0313)

Datum vydání:

1.4.2006

Katalogové číslo:

75546

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje způsob kvalifikace specifikace postupu svařování pro konečnou úpravu hliníkových odlitků zkouškami postupu svařování. Norma neplatí pro opravu svařováním. Pro spojovací svařování platí ČSN EN ISO 15614-2. Obloukové svařování hliníkových odlitků zahrnuje metody svařování podle ISO 4063: 131, 141, 15. Po dohodě může být norma použita pro jiné metody tavného svařování. Ochrannými plyny, které se používají pro tyto metody jsou: argon, helium a směs argon-helium. Po dohodě mohou být použity i jiné ochranné plyny. Ke zkouškám postupu svařování se používají zkušební kusy, na kterých jsou simulovány skutečné vady odlitků. Zkušební kusy se podrobují předepsaným destruktivním a nedestruktivním kontrolám a zkouškám, po vyhodnocení je předepsaným způsobem zpracován protokol o kvalifikaci postupu svařování (WPQR). Tato část ČSN EN ISO 15614 je částí skupiny norem, jejichž podrobné rozdělení je uvedeno v ČSN EN ISO 15607:2003, příloze A.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15614-4 (05 0313) 1.4.2006
Náhled normy: