Označení:

ČSN EN ISO 15614-5 (05 0313)

Datum vydání:

1.6.2005

Katalogové číslo:

73479

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma platí pro obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin všech tvarů výrobků a zahrnuje následující metody obloukového svařování 131 - obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu, MIG svařování; 141 - obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, WIG, TIG svařování; 15 - plazmové svařování. Norma stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování zkouškami postupu svařování a definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace postupů svařování pro všechny praktické svářečské operace v oblasti proměnných, uvedených v normě. Tato evropská norma je částí skupiny norem, jejíž podrobné rozdělení je uvedeno v prEN ISO 15607:2000, příloze A. Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky. Zásady této normy mohou být použity i pro jiné metody tavného svařování. Od data vydání této normy musí být všechny nové zkoušky postupu svařování prováděny podle této normy. Tato norma však neruší platnost předchozích zkoušek postupu svařování, provedených podle dřívějších národních norem nebo předpisů. Tam, kde jsou vyžadovány doplňující zkoušky, aby kvalifikace postupu vyhověla daným technickým skutečnostem, je nezbytné provést pouze tyto doplňující zkoušky na zkušebním kusu, který by měl být vyroben podle této normy.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15614-5 (05 0313) 1.6.2005
Náhled normy: