Označení:

ČSN EN ISO 15616-2 (05 2050)

Datum vydání:

1.6.2004

Katalogové číslo:

70410

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma má zajistit požadavky pro zkoušení přípustnosti CO2 laserových zařízení před nebo v průběhu instalace. Zkoušky přípustnosti jsou využívány pro dokumentaci schopnosti CO2 laserového zařízení vyrábět svarové spoje a řezy s příslušnou jakostí. Norma specifikuje základní požadavky pro přípustnost laserových zařízení. Norma je určena pro použití při technických specifikacích pro CO2 lasery pro vysoké jakosti svařování a řezání v 2D prostoru. Část 2 se zabývá měření statické a dynamické přesnosti vedení svazku, resp polohování pracovního kusu

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15616-2 (05 2050) 1.6.2004
Náhled normy: