Označení:

ČSN EN ISO 15792-3 (05 1102)

Datum vydání:

1.11.2011

Katalogové číslo:

89512

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ISO 15792 stanovuje přípravu a vyhodnocení zkušebních kusů, pro soulad s požadavky na posuzování vhodnosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k provaření kořene u koutových svarů, pro klasifikační normy svařovacích materiálů pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, nízkolegovaných ocelí, nerezových ocelí a niklových slitin. Tato část ISO 15792 neudává kritéria přípustnosti

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 15792-3 (05 1102) 1.11.2011
Náhled normy: