Označení:

ČSN EN ISO 17633 (05 5503)

Datum vydání:

1.7.2011

Katalogové číslo:

88571

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod a tyčí pro obloukové svařování s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí na základě chemického složení čistého svarového kovu, typu náplně elektrod, ochranného plynu, polohy svařování a mechanických vlastností čistého svarového kovu, ve stavu po svařování nebo po tepelném zpracování. Je kombinovanou normou pro klasifikaci využívající systém založený na jmenovitém chemickém složení, nebo využívající systém založený na typu slitiny

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17633 (05 5503) 1.7.2011
Náhled normy: