Označení:

ČSN EN ISO 17635 (05 1170)

Datum vydání:

1.9.2010

Katalogové číslo:

86679

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 17635:2010 je směrnicí pro volbu metod nedestruktivního zkoušení svarů a hodnocení výsledků za účelem kontroly kvality svarů v návaznosti na ČSN EN ISO 5817 a ČSN EN ISO 10042. Kontrola svarů se řídí požadavky na kvalitu, materiál, tloušťku svarů, postupů svařování a rozsahu NDT zkoušení. Tato norma specifikuje všeobecná pravidla a normy použitelné pro různé typy zkoušení z hlediska metodiky nebo stupňů přípustnosti pro kovové materiály, které se při NDT nemohou přímo odvozovat ze stupňů kvality definované v EN ISO 5817 a EN ISO 10042. Požadavky na stupně přípustnosti pro NDT vyhovují stupňům kvality definované v EN ISO 5817 a EN ISO 10042 pouze na všeobecném základě a nikoliv podrobně pro každou indikaci. Vztah mezi stupni přípustnosti a stupni kvality však nejsou v přímých kvantitativních vazbách. Stupně přípustnosti a jejich vztah mezi stupni kvality jsou nastaveny pro následující metody NDT svarů: - vizuální zkoušení (VT); - zkoušení kapilární metodou (PT); - zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT); - zkoušení vířivými proudy (ET); - radiografické zkoušení technikou filmu (RT-F); - radioskopické zkoušení pomocí digitálního zobrazení (RT-S); - zkoušení počítačovou radiografií (RT-CR); - zkoušení ultrazvukem odrazovou technikou (UT-PE); - zkoušení měřením doby průchodu (UT-TOFD)

Počet stran:

24

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17635 (05 1170) 1.9.2010
Náhled normy: