Označení:

ČSN EN ISO 17637 (05 1180)

Datum vydání:

1.8.2011

Katalogové číslo:

88808

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma EN ISO 17637:2011 se vztahuje na vizuální kontrolu tavných svarů u kovových materiálů. Specifikuje podmínky provedení vizuální kontroly svarů před, během a po dokončeném svařování, nedefinuje však rozsah kontroly. Uvádí doporučené vybavení měrkami pro kontrolu profilu svarů, a dále potřebné vybavení pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu svarů. Tato norma doporučuje, aby personál byl kvalifikován podle ISO 9712 nebo srovnatelné normy ve vhodném kvalifikačním stupni a v relevantním průmyslovém sektoru. Tato norma nahrazuje ČSN EN 970 (05 1180) z listopadu 1999 v plném rozsahu

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17637 (05 1180) 1.8.2011
Náhled normy: