Označení:

ČSN EN ISO 17640 (05 1171)

Datum vydání:

1.6.2011

Katalogové číslo:

88371

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 17640:2010 specifikuje techniky, třídy zkoušení a hodnocení vad tavných svarů kovových materiálů pro ruční zkoušení ultrazvukem. Je použitelná pro materiály tloušťky 8 mm a větší, které vykazují nízký útlum ultrazvukových vln. Norma je především určena pro zkoušení svarů s úplným průvarem u kterých je svařovací a základní materiál feritický. Norma specifikuje čtyři třídy zkoušení. Hodnocení indikací pro účely přípustnosti se provádí buď hodnocením délky indikace a velikosti echa, nebo posouzením charakteru indikace metodou pevné úrovně. Norma EN ISO 17640:2010 se používá v návaznosti na EN ISO 11666:2010, která definuje stupně přípustnosti, které odpovídají stupňům kvality B a C podle EN ISO 5817:2008. Stupeň kvality D protože se zkoušení svarů pro tento stupeň kvality nedoporučuje a její použití je předmětem dohody. Vztah mezi stupni přípustnosti a stupni kvality podle je definován v EN ISO 17635:2010. Tato mezinárodní norma nahrazuje ČSN EN 1714 ze září 1999 v plném rozsahu

Počet stran:

32

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17640 (05 1171) 1.6.2011
Náhled normy: