Označení:

ČSN EN ISO 17641-1 (05 1143)

Datum vydání:

1.5.2005

Katalogové číslo:

73144

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma poskytuje základní informace o praskavosti svarových kovů a legovaných základních materiálů za horka a stručně popisuje zkoušky použitelné pro metody obloukového svařování. - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí - specifikuje zkoušky, které by měly být použity k hodnocení odolnosti svařovaných kovů vůči praskavosti za horka. Napětí, která vyvolávají praskavost, jsou vyvolána omezením vlastní volné deformace svařované součásti. - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí - popisuje zkoušky, které mohou být použity k hodnocení odolnosti legovaných základních materiálů a svarových kovů vůči praskavosti za horka. Napětí, která vyvolávají praskavost, jsou vyvolána vnějším zatěžováním zkušebního vzorku. POZNÁMKA - Vzhledem k tomu, že zkoušky podle Části 3 vyžadují použití nenormalizovaných vlastních zařízení a rozdílné laboratoře používají různé postupy, podmínky zkoušky a rozměry vzorku, je reprodukovatelnost zkoušek v rámci jedné laboratoře obvykle dobrá, ale mezi různými laboratořemi se někdy vyskytují rozdíly

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17641-1 (05 1143) 1.5.2005
Náhled normy: