Označení:

ČSN EN ISO 17652-2 (05 0685)

Datum vydání:

1.4.2004

Katalogové číslo:

70180

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecné požadavky - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování - Část 3: Tepelné řezání - Část 4: Emise dýmů a plynů Norma ČSN EN ISO 17652-2 popisuje zkoušky hodnocení vlivu základních předvýrobních nátěrů na svařitelnost. Dále jsou podrobně popsány následující zkoušky: a) Srovnávací zkouška Tato zkouška stanovuje způsob hodnocení relativního ovlivnění svařitelnosti základními předvýrobními nátěry stanovené tloušťky svařením normalizovaného svaru na řadu základních předvýrobních nátěrů s následným hodnocením míry výsledné pórovitosti. Srovnávací zkoušky jsou vhodné pro prohlášení dodavatelů o vlivech určitých základních předvýrobních nátěrů a pro podobné účely. b) Zkouška svařitelnosti Zkouška popisuje metodu hodnocení svařitelnosti kombinací přídavných svařovacích materiálů a základních předvýrobních nátěrů při použití různých metod obloukového svařování. Je svařován koutový svar běžné velikosti, aby bylo možné srovnání. Je prováděno celkové hodnocení jakosti výsledného svaru. Zkoušky svařitelnosti mohou blíže odpovídat skutečným podmínkám během výroby. Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17652-2 (05 0685) 1.4.2004
Náhled normy: