Označení:

ČSN EN ISO 17652-3 (05 0685)

Datum vydání:

1.4.2004

Katalogové číslo:

70179

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecné požadavky - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování - Část 3: Tepelné řezání - Část 4: Emise dýmů a plynů Norma ČSN EN ISO 17652-3 stanovuje zkušební metodu k určení vlivu základních předvýrobních nátěrů na maximální použitelnou rychlost tepelného řezání. Jednotnou metodou jsou srovnány, na základě jakostního hodnocení povrchů řezů, rychlosti řezání plechů bez základního předvýrobního nátěru a se základním předvýrobním nátěrem. Vliv základního předvýrobního nátěru na maximální použitelnou rychlost řezání se počítá jako součinitel snížení rychlosti řezání R. Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17652-3 (05 0685) 1.4.2004
Náhled normy: