Označení:

ČSN EN ISO 17652-4 (05 0685)

Datum vydání:

1.4.2004

Katalogové číslo:

70178

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecné požadavky - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování - Část 3: Tepelné řezání - Část 4: Emise dýmů a plynů Norma ČSN EN ISO 17652-4 stanovuje hodnocení základních předvýrobních nátěrů z pohledu jejich vlivu na emisi dýmů a plynů během svařování. Svařování a příbuzné procesy vytvářejí částice dýmu a plynné vedlejší zplodiny, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. Použití základního předvýrobního nátěru může pravděpodobně měnit složení a emisní rychlost. Znalosti o množství uvolněných částic dýmu a plynů a složení částic dýmu mohou být užitečné pro pracovníky hygieny práce při hodnocení pracovního ovzduší. Emisní rychlosti nemohou být v přímém vztahu ke koncentracím dýmu, který se vyskytuje v dýchací zóně svářeče, ale u základních předvýrobních nátěrů s nízkými emisními rychlostmi je předpoklad, že budou vytvářet nižší koncentrace dýmu v porovnání s vysokými emisními rychlostmi za stejných podmínek svařování. Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17652-4 (05 0685) 1.4.2004
Náhled normy: