Označení:

ČSN EN ISO 17655 (05 1138)

Datum vydání:

1.2.2004

Katalogové číslo:

69535

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Tato norma EN ISO 17655 byla připravena technickou komisí CEN /TC 121 "Svařování", jejíž sekretariát zajišťuje DS, ve spolupráci s ISO/TC 44 "Svařování a příbuzné procesy". Tato evropská norma vymezuje stanovení obsahu delta feritu svarů, navařených austenitickým svarovým kovem, provedených při zkouškách postupu svařování na plechách zkušebních kusů, při použití jakékoliv metody tavného svařování, která je vhodná pro austenitické materiály, s přídavným nebo bez přídavného materiálu, včetně svarů provedených na konstrukčních dílech. Smyslem tohoto je, aby feritové číslo bylo výlučně používáno pro stanovení obsahu delta feritu austenitických svarových kovů, způsobem zde popsaným.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17655 (05 1138) 1.2.2004
Náhled normy: