Označení:

ČSN EN ISO 17657-2 (05 2635)

Datum vydání:

1.1.2008

Katalogové číslo:

80359

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-2 popisuje přístroj pro měření svařovacího proudu s používáním cívky (Rogowského) pro snímání proudu. Přístroj pro měření proudu měří efektivní hodnotu svařovacího proudu v určeném intervalu při používání střídavého svařovacího proudu nebo stejnosměrného proudu. Norma platí jak pro samostatné systémy pro měření svařovacího proudu s cívkami pro snímání proudu, tak i pro monitorovací systémy vestavěné do řídicích systémů svařování. Přístroje pro měření proudu se zařazují do tří tříd, vysoce přesné třídy, přesné třídy a normální třídy. Přístroje normální třídy se běžně používají při kontrole svařovacího proudu ve výrobních provozech. Pro správnost měření je třeba dodržovat i polohu nasazené cívky pro snímání proudu.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17657-2 (05 2635) 1.1.2008
Náhled normy: