Označení:

ČSN EN ISO 17657-3 (05 2635)

Datum vydání:

1.1.2008

Katalogové číslo:

80360

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-3 obsahuje pokyny pro používání Rogowského cívek pro snímání proudu u přístrojů pro snímání proudu nebo u systémů k monitorování svařovacího proudu vestavěných do svařovacích zařízení. Cívky se používají pro proud střídavý i stejnosměrný. Cívky pro snímání proudu se zařazují do tří tříd, vysoce přesné třídy, přesné třídy a normální třídy. Cívky normální třídy jsou součástí běžných přístrojů pro měření proudu používaných ke kontrole parametrů ve výrobních provozech. Norma uvádí normalizované hodnoty převodních koeficientů, nejvíce používaný je 150 mV/kA. Podle provedení se cívky rozdělují na ohebné, které se používají při kontrolních měřeních a neohebné, používané zejména ve svařovacích transformátorech. Pro cívky jsou stanoveny mechanické zkoušky tahem, zatížením, ohybem a stlačením a odolnosti proti teplotě.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17657-3 (05 2635) 1.1.2008
Náhled normy: