Označení:

ČSN EN ISO 17657-4 (05 2635)

Datum vydání:

1.1.2008

Katalogové číslo:

80361

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (279.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-4 stanovuje složení kalibrovacích systémů a kalibrovací postupy pro systémy měření svařovacího proudu, snímače proudu, přístroje pro měření svařovacího proudu a monitorovací přístroje se snímačem používané jako součást svařovacích zařízení. Norma obsahuje příklady formulářů protokolů o kalibrování systému pro měření svařovacího proudu, kalibrování snímače proudu pomocí referenčního systému pro měření proudu, kalibrování snímače proudu pomocí měřeného výstupního napětí a kalibrování přístroje pro měření svařovacího proudu bez snímače. V normě jsou uvedeny vzorce pro požadované výpočty přesnosti měření a převodního koeficientu.

Počet stran:

28

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17657-4 (05 2635) 1.1.2008
Náhled normy: