Označení:

ČSN EN ISO 17657-5 (05 2635)

Datum vydání:

1.1.2008

Katalogové číslo:

80362

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (154.00 CZK)
Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-5 stanovuje způsob ověřování přístrojů pro měření svařovacího proudu a monitorovacích přístrojů s cívkou pro snímání proudu, které se používají při měření svařovacího proudu při odporovém svařování s použitím střídavého proudu 50 Hz nebo 60 Hz, nebo stejnosměrného proudu. Norma popisuje způsob ověřování přístrojů a cívek vestavěných do odporového svařovacího stroje pro průběžné monitorování svařovací doby a svařovacího proudu. Ověřování se provádí porovnávacím přístrojem pro měření proudu, který byl kalibrován referenčním systémem pro měření proudu. V normě je uveden formulář protokolu o verifikaci systému pro měření svařovacího proudu, včetně způsobu výpočtu odchylek při porovnávání.

Počet stran:

12

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17657-5 (05 2635) 1.1.2008
Náhled normy: