Označení:

ČSN EN ISO 17659 (05 0008)

Datum vydání:

1.6.2005

Katalogové číslo:

73221

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (490.00 CZK)
Anotace normy:

Norma uvádí termíny běžně používané ve svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedených termínů. Norma uvádí k českým termínům ekvivalentní termíny z anglického, francouzského a německého jazyka. Tato norma popisuje prostřednictvím obrazového vyjádření většinu obvyklejších termínů pro druhy svarových spojů, jejich přípravu a pro svary. Druh svarového spoje a jeho příprava jsou důležitými aspekty při svařování součástí nebo konstrukcí. Závisí na tloušťkách součásti, materiálech, metodě svařování a poloze svařování. Při překladu z jednoho jazyka do druhého je nezbytné, aby stejné termíny byly zcela jednoznačné. Norma obsahuje i abecední rejstříky v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. V příloze A jsou uvedeny i termíny používané v USA.

Počet stran:

72

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17659 (05 0008) 1.6.2005
Náhled normy: