Označení:

ČSN EN ISO 17660-1 (05 0326)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78941

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (289.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ČSN EN ISO 17660 platí pro svařování nosných spojů ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli, v dílnách nebo na montáži. Stanovuje požadavky na materiál, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení. ČSN EN ISO 17660-1 také zahrnuje svarové spoje mezi tyčemi z betonářské oceli a jinými ocelovými součástmi, jakými jsou spojovací prvky a vložené kotvy, včetně prefabrikovaných celků. Nenosné spoje jsou obsaženy v ČSN EN ISO 17660-2. ČSN EN ISO 17660-1 neplatí pro tovární výrobu svařovaných sítí a příhradových nosníků na mnohobodových strojích pro bodové a výstupkové svařování. Požadavky této části ČSN EN ISO 17660 platí pouze pro staticky namáhané konstrukce. V informativních přílohách A až H jsou uvedeny požadavky na specifikace postupu svařování, na technické znalosti svářečského dozoru, tvary zkušebních vzorků, posouzení schopností výrobce ke svařování, způsob vyhodnocení zkoušek svarových spojů, příklad výrobního deníku, klasifikace smykové pevnosti nosných křížových spojů a příklady kombinací průměrů pro svařování křížových spojů u metod svařování 21 a 23.

Počet stran:

36

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17660-1 (05 0326) 1.7.2007
Náhled normy: