Označení:

ČSN EN ISO 17660-2 (05 0326)

Datum vydání:

1.7.2007

Katalogové číslo:

78947

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato část ČSN EN ISO 17660 platí pro svařování nenosných svarových spojů ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli, v dílnách nebo na montážích. Stanovuje požadavky na materiály, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení. Nosné svarové spoje jsou zahrnuty v ČSN EN ISO 17660-1. V informativních přílohách A až E jsou uvedeny požadavky na technické znalosti svářečského dozoru, tvary zkušebních vzorků, způsob vyhodnocení zkoušek svarových spojů, příklad výrobního deníku a příklady kombinací průměrů pro svařování křížových spojů u metod svařování 21 a 23.

Počet stran:

20

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17660-2 (05 0326) 1.7.2007
Náhled normy: