Označení:

ČSN EN ISO 17663 (05 0221)

Datum vydání:

1.12.2009

Katalogové číslo:

84870

Dostupná provedení:
Česky - Tištěné (184.00 CZK)
Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a tvářením, prováděného na vzduchu nebo v řízených atmosférách, v dílnách nebo na montážích. Platí hlavně pro feritické oceli, ale může být využita pro jiné vhodné materiály. Tato mezinárodní norma uvádí návod pro výrobce jak provádět tepelné zpracování nebo vyrábět tepelně zpracované výrobky nebo součásti. Norma může také být využita jako základ k hodnocení výrobce s ohledem na jeho schopnost provádět tepelné zpracování. Předpokládá se, že norma bude pružným rámcem k zajištění požadavků na kvalitu v rámci různých systémů řízení kvality. Ve svařování je to zejména systém požadavků podle ČSN EN ISO 3834.

Počet stran:

16

Mám zájem o normu ČSN EN ISO 17663 (05 0221) 1.12.2009
Náhled normy: